Rekruttering/Outplacement

Rekruttering/Outplacement

Changemovers rekrutterer ikke, men…
Vi hjælper gerne med ved rekruttering/outplacement med følgende:

Profil/test af kandidater:

Vi bruger erhvervspsykologiske tests og interviews, med et nøje planlagt vurderingsforløb. Vurderingsforløbet har til formål at vurdere egnethed og kompetenceniveau. At teste kandidater er med til at øge chancen for en vellykket ansættelse og match til job.
Pris pr. profil fra kr. 2.000.- ekskl. moms.

Vi anbefaler E-Five profilen

Læs mere: http://www.changemovers.com/lederudvikling/e-five-dyb-indsigt/

Personlighedstests:

bruges til at vurdere jobrelevante personlighedstræk. Det er kandidatens egen besvarelse der anvendes som udgangspunkt for samtaler.

Intelligenstests eller kognitive tests:

bruges til at undersøge tænkning og tænkningsorientering, bl.a. hukommelse, opmærksomhed og koncentrationsevne.

Alle former for tests og profiler følges op med personlig samtale ved møde/tlf/Skype.     Pris fra kr. 5.500.- ekskl. moms.

Referencer:

At tage referencer af potentielle kandidater er med til at underbygge eller skabe et mere fyldestgørende billede af kandidaterne. Alle kandidater skal give tilladelse før der tages referencer.
Pris efter aftale.

Match til team:

For at sikre at den nye person matcher personmæssigt, laver Changemovers ofte profiler af eksisterende team og de personer der skal samarbejdes med. Dette er med til at lave fundamentet for et velfungerende og high performance team. Ligesom det sikrer at adfærdsstile og præferencer spiller sammen og er produktivt og sammenhængende.     Pris fra kr. 4.500.- ekskl. moms

Kandidatsammenligning:

Vi udfærdiger kort rapport, hvori kandidater stilles op mod hinanden, samt match til job og team.

Changemovers understøtter virksomheden med de kompetencer I ikke selv har. Dvs. I kender jeres virksomhed bedst, men mangler

        Certificeret person, der kan lave profil/test og give tilbagemelding

        Kan ikke tage referencer hos konkurrenter

        Kan ikke kontakte potentielle kandidat

Outplacement /opsagt

For langt de fleste sker det, at de bliver fyret eller opsagt i løbet af deres karriere. Vi hjælper videre til det rigtige job. Forløbet er personligt tilrettelagt og giver afklaring på kompetencer, passion, mål, karriere ind til nu, vejen frem.

Indeholder:

Samtaler, personprofiler, ansøgningsproces og ansøgningsrådgivning, toptuning af cv, Grundig og konkret feedback på cv.

Pris pr. samtale: 2500.- ekskl. moms
Pris er ekskl. evt. profiler og anden forberedelse

Ring til René Husum og hør hvordan han kan hjælpe 50 44 48 23