Leadership Equity Assessment (LEA)

Leadership Equity Assessment (LEA) er et værktøj, som sætter turbo på organisationens performance. Ledelseskvaliteten løftes, og der skabes et fælles fodslaw i organisationen. LEA er en online ledelsesmåling, der sætter fokus på rammerne, således organisationen kan skabe top-performance og resultater. Disse resultater følges op med individuel udviklingssamtale for både leder og team. LEA tager 15 minutter at gennemføre online.

Leadership Equity Assessment1

Leadership Equity Assessment (LEA) kan anvendes

 • I fuld skala for hele organisationen og på alle niveauer som udviklingsværktøj og indikator for organisationens effektivitet
 • Som teamudviklingsværktøj for en enkelt afdeling eller et ledelsesteam over en periode for at sætte fokus på resultatskabende samarbejde
 • Som et supplement til og i kombination med personprofiler og teamrolletest

Leadership Equity Assessment2

Anvendelsesområder for LEA

 • Indikator for lederes og teams bidrag til resultatskabelsen
 • Identificering af udviklingspunkter for ledere eller ledergrupper, udviklingsområder for det enkelte team eller afdeling samt tværorganisatoriske indsatsområder
 • Effektmåling efter gennemførte teamudviklingsforløb
 • Effektmåling efter gennemførte lederuddannelsesforløb
 • KPI i forbindelse med målstyringsaftaler med ledere
 • Dialogværktøj i sammenhæng med MUS, TUS og LUS

Leadership Equity Assessment3

Styrkerne ved at vælge LEA

 • Spørgsmål af betydning for organisatorisk performance
 • Enkel og tidsbesparende besvarelse
 • Processen er løsnings- og handlingsorienteret
 • Fokus på dialog og det fælles ansvar for at lykkes
 • Overblik over de enkelte teams såvel som den samlede organisationens styrker og udfordringer

Kontakt os for at høre nærmere:

Mail: rhu@changemovers.com

Tlf. nr.: 50 44 48 23