Arbejdslyst

Uden mennesker, ingen resultater

For at vi kan have et arbejdsliv i balance med vores privatliv er det vigtigt at der ses på arbejdslyst.

Vi arbejder ud fra arbejdslystens 7 faktorer:

Arbejdsglæde, arbejdslyst, mestring, balance, ledelse, resultater, mening og kollegaer

Og vi måler på hvor stor effekt det har på din arbejdsplads

Vores arbejdslyst måling er et online værktøj, der måler arbejdslyst i virksomheder, teams og hos individer.

Vi gør jeres arbejdslyst konkret, håndgribelig og forståelig.

Alle får både en individuel rapport med egen arbejdslyst måling og en team rapport med spredninger i besvarelser og anbefalinger til teamet.

Arbejdslystmålingen er bl.a. valideret af Gallup og Institut for Lykkeforskning