Lederworkshop: Strategi, forretningsmodel og performance

Workshoppen, “Strategi, forretningsmodel og performance”, er for den travle ledergruppe. Det er for gruppen, som ønsker et nyt syn på strategi. Kurset giver redskaber til, hvordan der arbejdes effektivt og opnås succes med virksomhedens strategi. Du vil se nye vinkler på virksomhedens forretningsmodel og anvisninger til, hvordan der kan vindes markedsandele. Samtidig opnås bedre performance, så opsatte kpi’er nås. Det handler om at sikre det strategiske handlerum samt en optimal strategiproces.

Alle virksomheder er forskellige. Vi skræddersyr det forløb, som passer til netop jer, således ambitionerne indfries. På alle strategiforløb måles og opstilles performancedrivers. På den måde kan vi sammen dokumentere effekten samt indsatsområderne, der kræver særlig opmærksomhed. Det er en performance optimeringshandlingsplan, som sikrer implementeringen. På workshoppen stiller vi skarpt på arbejdet med en helhedsorienteret strategiproces og implementering for optimal performance.

Indhold i lederworkshoppen, “Strategi, forretningsmodel og performance:

  • Opbygning af forretningsmodel
  • Strategiproces
  • Reaktion på ændringer i branche og marked
  • Optimering af performance hos medarbejdere
  • Forandringsledelse
  • Performancemåling før og efter implementering
  • Implementering

Facilitator:

ReneHusum - Strategi, forretningsmodel og performance

René Husum har arbejdet med leadership og management rådgivning siden 2001. Han har løst rådgivnings- og træningsopgaver for mere end 200 virksomheder. Endvidere har han hjulpet virksomheder til top-performance og Gazelle priser.

Kontakt os for at høre nærmere:

Mail: rhu@changemovers.com

Tlf. nr.: 50 44 48 23