Work of Leaders – Bedre lederskab gennem indsigt

Du får indsigt i, hvordan du bliver en bedre leder. Work of Leaders gør en markant forskel for, hvordan du leder. Work of Leaders er bygget på online assessment, der måler, hvor god en leder, du er. Det bygger på mere end 300 ledelsesteoretikeres værker og gennemprøvede metoder. Du lærer, hvordan du leder i balance gennem vision – alignment – gennemførsel.

Work of Leaders kan afholdes som intensiv individuel session eller intern lederudviklingstræning. Du får din personlige profil med forslag til actions til et bedre lederskab samt en konkret måling af dit lederskab. Derudover får du en Work of Leaders profil på 25 sider, workbook og actionsplan.

Work of Leaders, Everything DiSC - logo

 

Indhold i Work of Leaders:

  • Vision – sådan skaber du formål og vision, udforsker den, afprøver og vurderer konsekvenser, fremmer udvikling, bringer mennesker sammen samt skaber fælles proces
  • Alignment – sådan skaber du en platform og effektiv implementeringsplan, får mennesker til at stå sammen samt skaber begejstring
  • Gennemførsel – sådan står du i spidsen, driver udviklingen, opretholder momentum, holder struktur, giver feedback samt omsætter vision til handling
  • Foretrukne adfærds- og handlingspræference, stærke sider ved præferencer, kommunikation, arbejds- og lederstil samt målsætninger:

Se eksempel på Work of Leaders profil:  SigneLundKWOL dansk profil

Certificeret Work of Leaders facilitator:

René Husum har styrket ledere i deres udvikling til at blive bedre ledere. Han hjælper virksomhederne til at få et bedre lederskab.

Kontakt os for at høre nærmere:

Mail: rhu@changemovers.com

Tlf. nr.: 50 44 48 23