Ledergrupper

Changemovers arbejder med udvikling af ledergrupper. Det er væsentligt, at ledergruppen er aligned, således mål og high-performance opnås. Nøglen til succes er at opnå samspil mellem de individuelle styrker, baggrunde, teamsammensætning og strategiske mål. Vi har stor succes med at kombinere de bløde sider (menneskelig indsigt) med de hårde sider (strategi, kpi-styring etc.), således det giver top-performance og markante resultater.

At en ledergruppe fungerer er essentielt for alle virksomheder. Men ofte er der et stort arbejdspres, og der bliver ikke tid til at udvikle hverken lederen individuelt, eller udvikle relationerne lederne imellem. Det betyder ofte at de signaler der sendes internt og eksternt nogle gange bliver forplumrede eller modsatrettede. Sandsynligvis fordi ledergruppen mangler fælles fundament og retning. Resultaterne bliver så også derefter, dvs. gentagende retningsskift, fokus på eget område fremfor helheden, manglende konsistens i beslutninger og kommunikation, samt manglende koordination på tværs.

Både nyetablerede og ledergrupper der har samarbejdet i mange år, kan med fordel blive guidet igennem Five Behaviors modellen.

Fordi en ledergruppe er først optimal når:

  • medlemmer er åbne og ærlige overfor hinanden, er de i stand til at opbygge tillid baseret på sårbarhed og Vise tillid til hinanden
  • Engagerer sig i konflikter om holdninger – når der er tillid, kan teammedlemmerne engagere sig i konstruktive diskussioner uden filter
  • Committer sig til beslutninger – når teammedlemmer kan udveksle synspunkter og debattere holdninger, er de også mere tilbøjelige til at committe sig til beslutningerne
  • Holder hinanden ansvarlige – når alle committer sig til en klar handlingsplan, er de også mere villige til at holde hinanden ansvarlige
  • Fokuserer på at nå fælles resultater – det ultimative mål med at opbygge tillid, sunde konflikter, commitment og ansvar handler om én ting: AT OPNÅ RESULTATER

 

Ledergrupper der søger rådgivning hos Changemovers oplever, at vi arbejder med formål på 3 niveauer:  

Organisationsniveau: hvad skal organisationen lykkes med? Hvordan kan organisationen lykkes holistisk?
Ledergruppe niveau: hvad skal ledergruppen lykkes med? Hvordan kan ledergruppen samle trådene, så 1 + 1 giver 3.
Individ niveau: hvad skal lederen lykkes med? Hvordan kan lederen med sin del af organisationen lykkes, samt understøtte strategien som helhed?

Changemovers rådgiver både på timebasis, samt i forløb.

Ring og få en uforpligtende ledersnak med René på 50 44 48 23

Mail: rhu@changemovers.com