Leadership Focus Profile (LFP)

Leadership Focus Profile (LFP) tager udgangspunkt i lederrollen og ledelsesopgaven. Der måles online på fire dele af ledelsesopgaven:

 • Drift
 • Relationer til og fra andre
 • Udvikling
 • Ledermotivation

LFP kan anvendes på alle ledere, der som minimum har erfaring med ledelse, dvs. topledelse, leder af funktion, leder af ledere og ledere af medarbejdere. Det giver mulighed for refleksion over kompetencer, holdninger og prioritering samt forberedelse til en ny lederrolle.

Leadership Focus profile bruges til at understøtte fakta ved:

 • Ledercoaching
 • Lederudvikling
 • Lederforløb og akademier
 • Rekruttering, ansættelse, forfremmelse eller omplacering
 • Talent-spotting – identifikation af ledertalenter og klargøring til lederrollen
 • Karriererådgivning

Ledelsesopgave: Drift

Hvordan sikrer lederen effektivitet og kvalitet i opgaveafviklingen? Der opstilles flg. målepunkter:

 • Resultatorientering
 • Hurtighed
 • Overvejelse
 • Planlægning
 • Vedholdenhed
 • Selvdisciplin

Leadership Focus Profile - Drift

 

 

 

 

 

Ledelsesopgave: Relationer til og fra andre

Hvordan udvikles og vedligeholdes relationer? Der opstilles flg. målepunkter:

 • Adfærd med udgangspunkt i den anden
 • Adfærd med udgangspunkt i lederen selv
 • Afhængighedsforholdet i relationen
 • Den emotionelle tone i relationen

Leadership Focus Profile - Relationer1 Leadership Focus Profile - Relationer2 Leadership Focus Profile - Relationer3

Ledelsesopgave: Udvikling

Hvordan forbedrer lederen arbejdsgange og forretningsområder, således organisationens individer er parate til forandringer og ændrede markedsvilkår. LFP undersøger, hvor optaget lederen er af at udvikle sin forretning, sine processer og produkter. Der opstilles flg. målepunkter:

 • Nyhedsorientering
 • Ubundethed af sædvaner
 • Risikotolerance
 • Helhedsorientering
 • Ubundethed af det konkrete og korrekte

Leadership Focus Profile - Udvikling

 

 

 

 

 

Ledelsesopgave: Ledermotivation

Hvad engagerer og inspirerer lederen til ledelse? Er det en leder, som vil bestemme over andre? Eller vil lederen ikke selv bestemmes over? Hvad er lederens grundlæggende drive og motivation for at være leder? Der opstilles flg. målepunkter:

 • Indflydelse
 • Selvstændighed
 • Præstation
 • Konkurrence
 • Selvtillid

Leadership Focus Profile - Ledermotivation

 

 

 

 

 

Kontakt os for at høre nærmere:

Mail: rhu@changemovers.com

Tlf. nr.: 50 44 48 23