E-Five – Dyb indsigt

E-Five (Big Five)

Dybere indsigt

Når der ønskes dybere indsigt i personligheden, enten hos lederen, i ledelses- og organisationsudvikling bruger vi E-Five, også kaldet Fem Faktor modellen

Baggrund

Der er mange personlighedsmodeller i brug til professionel personlig testning. Den mest  respekterede model i den forskningsbasere-  de psykologi er Fem Faktor Modellen (FFM)  også ofte kaldet for ”The Big Five”.

Omfattende forskning: Der er ligger omfattende forskning bag Fem Faktor Modellen. FFM er den mest veldokumenterede personprofil.

Validitet i top

e-fivefactor er udviklet med afsæt i IPIP´s  FFM model. Modellen og spørgerammen  er udviklet af de mest velrespekterede  forskere indenfor personlighedsteori, og  den er valideret med afsæt i mere end

500.000 indsamlede svar fra hele verden

Personlighedens fem grundpiller 

Internationalt er psykologer enige om, at pege på fem fundamentale egenskaber i  den menneskelige personlighed.

Man taler om personlighedens 5 grundpiller.  e-fivefactor viser disse 5 grundpiller

Robusthed: Robust, rolig – Nervøs, ængstelig

Socialitet: Social udadvendt – Indadvendt

Nytænkning: Åbenhed for nyt – Pragmatisk

Ansvarlighed: Ansvarlig – Umiddelbar

Handlekraft: Handlekraftig – Tilbageholdende

 

30 Personlighedstræk

De 5 grundpiller – eller ”Faktorer”, bygger  på 30 personlighedstræk – ”Facetter”.

Facetterne er bl.a:

Stresshåndtering, Energi, Fantasi, Selvbevidsthed, Selvtillid, Imødekommenhed,  Vrede, Dominans, Forandringslyst, Tillid,  Samvittighed, Samarbejde, Optimisme…

Dybdegående og detaljeret

e-fivefactor har mange anvendelsesmuligheder, og bør foretrækkes når der er behov for dybere indsigt i personligheden.

Lederudvikling 

E-fivefactor bruger vi til leder- og organisationsudvikling, når der er behov for dybere indsigt.

 

Rekruttering

e-fivefactor bruges af Changemovers når vi hjælper virksomheder med rekruttering. Kombinationen af viden om kandidatens  personlighedstræk og kandidatens adfærdsmønster, giver et stærkt udgangspunkt for dialog og valg.

Ring til René Husum, 50 44 48 23 eller mail rhu@changemovers.com