Bestyrelse

Changemovers arbejder med optimering af bestyrelsesarbejde, hvor vi sammen kan skabe udviklingen i en bestyrelse.

Virksomheder kan med fordel etablere en form for professionel bestyrelse til støtte for ejere.

Det kan enten være i form af en professionel bestyrelse eller som Advisory board. Begge har til formål at vejlede og rådgive. Den største forskel består i hvilken indflydelse og magt, der gives til at bestemme virksomhedens mål og retning.

Når Changemovers indgår i bestyrelses- og advisory board arbejde er det altid for at styrke markedspositionen. Samt støtte ledelsen med viden og kompetencer, og holde ledelsen op på aftaler og planer. Derudover udfordrer, provokerer og giver René helikopterperspektiv til virksomheden.

Strategidage: For at udvikle virksomheden yderligere holdes strategidage 1-2 gange om året, hvor fremtidige actions aftales. På strategidagene tænkes kortsigtet, langsigtet, vildt, ud af boksen. Men altid med fokus på vækst og kerneforretningen.

Fokusområder for udviklingen af bestyrelsen:

 • Strategifokus
 • Resultatskabende bestyrelse
 • Værdiskabelse
 • Implementering af forandringer
 • Målsætninger
 • Strategiske indsatser
 • Must win battles
 • Performance management
 • Milepælsplan

Evaluering af bestyrelsens arbejde er essentielt for godt bestyrelsesarbejde. Derfor udarbejder Changemovers en rapport, som beskriver flg. for virksomheden:

 • Bestyrelsesopgaver
 • Værdien som bestyrelsesmedlemmerne giver
 • Bestyrelsessamarbejdet
 • Samarbejde og arbejdsfordeling mellem bestyrelsen samt direktionen
 • Organisatoriske kompetencer
 • Markedsorienterede kompetencer
 • Strategiske kompetencer

Pris:
Pris afhænger af omfang, arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser. Eks. aftale om 1 år, timepris/møde. Alt bestyrelses/advisory board arbejde præciseres på forhånd i en kontrakt.

Den helt store fordel ved at benytte René Husum, som advisory boardmedlem eller bestyrelsesmedlem er, at virksomheden kan drage nytte af viden, indsigt, netværk og kompetencer.

Kontakt os for at høre nærmere:

Mail: rhu@changemovers.com

Tlf. nr.: 50 44 48 23