Lederudvikling

Changemovers arbejder med forskellige områder indenfor lederudvikling. Vi arbejder med at forstærke det unikke i organisationen og implementere tiltag gennem coaching og undervisning.

Arbejdsområder indenfor lederudvikling:

 • Ledelsesfundament
 • Idealer og værdier
 • Lederprofil og lederroller
 • Lederkommunikation
 • Ledelseseffektivitet
 • Motivation af medarbejdere gennem psykologisk indsigt
 • Forandringsledelse
 • Styrkebaseret og anerkendende ledelse
 • Optimal teamsammensætning
 • Evaluering af ledergrupper
 • Strategi

René Husum er specialist i at rådgive ledelser. Jeg har hjulpet adskillige ledelser vedr. deres overvejelser og udfordringer. Der hvor Changemovers ledelsesrådgivning markant adskiller sig fra andres er, at jeg både sparrer på jeres udfordringer og mål i forretningen, på lederstil, og på personlige ambitioner og udfordringer.

Den stærke forretningsstrategiske rådgiverbaggrund giver de rigtige forudsætninger for at udfordre, sparre, og facilitere mål og strategi. Samtidig er den psykologiske indgangsvinkel med til at understøtte at der ses på det hele menneske.

Kontakt os for at høre nærmere:

Mail: rhu@changemovers.com

Tlf. nr.: 50 44 48 23